Kurumsal

UHS Uluslararası Hijyen Teknolojileri

Hizmetlerimiz; bilinen temizlik firması ve temizlik şirketi yaklaşımın ötesinde, temizlik firmalarına ve temizlik şirketlerine öncülük edecek bir misyon taşımaktadır.

İlkeli ve Öncü;

Uluslar arası standartlarda temizlik şirketi, hijyen teknolojileri, dezenfeksiyon ve sanitasyon faaliyetlerini ülkemizde; ekonomik, doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir hale getirmek amacı ile 01.01.2004 tarihinde faaliyetlerimize başladık. Ülkemizde; başta Hijyen Teknolojileri ve Sistem Tasarımları olmak üzere Sanitasyon ve Dezenfektasyon alanında faaliyet gösteren ilk işletme özelliğini taşımaktayız.

Bilgili ve Sorumluluk Sahibi;

Sağlığımızı tehdit eden mikroorganizmalar her geçen gün, hızla değişmekte ve çoğalmaktadır. Bu artış ve değişim karşısında sektörümüzde; bilinçli yaklaşım ile sunulan hizmetteki ve üretilen ürünlerde ki sorumluluğun farkında olmak büyük önem taşımaktadır. Hizmet sunduğumuz ve ürün ürettiğimiz her alanda; insan sağlığını tehdit edecek riskleri tespit ederek, riskleri engelleyecek yöntem ve sistemleri geliştirmekteyiz ve uygulamaktayız. “Sağlığın Korunması” sorumluluğunu taşımaktayız.

Yenilikçi ve Dürüst;

Günlük yaşam alanlarımızda önceleri temizlik kavramı yeterli gelmekte iken, değişen ve gelişen riskler sonucu günümüzde temizlik kavramı yeterli gelmemektedir. Uzun süredir yer edindirmeye çalıştığımız “Hijyen” kavramı son yıllarda fark edilmeye başlanmıştır. Uygulamalarımızda kirin görülen boyutuna verilen önemden daha fazlasını görülmeyen boyutuna göstermekteyiz. Uygulamalarımızın ve ürünlerimizin geniş kapsamlı detaylarını müşterilerimizle paylaşarak denetim kolaylığı sağlamaktayız. Yaptığımız uygulamaların ve ürettiğimiz ürünlerin etkinliğini düzenli laboratuar çalışmaları ile takip etmekteyiz.

İstikrarlı ve Kalıcı;

Sunduğumuz hizmetlerde ve ürettiğimiz ürünlerde; uzun ömürlü ve düşük kar hedefli bir ticari birlikteliği hedef almaktayız. Hizmet ve ürün kalitesinin uluslararası standartlara yükseltilmesi, hizmetlerin ve ürünlerin satın alımı aşamasında bizi tercih eden kurumların pişmanlık duymaması için, yatırımlarımız ve sorumluluklarımızla ilgili üst düzeyde özen göstermekteyiz. Faaliyetlerimize başladığımız tarihten bu yana; memnuniyetsizlik nedeni ile sona eren ticari ilişkimizin olmaması haklı gururumuzdur.