Blog

Dezenfeksiyon

İç ortam havası dezenfeksiyonu, havalandırma kanalı dezenfeksiyonu, gıda ileri işlem alanı dezenfeksiyonu, gıda üretim hattı dezenfeksiyonu, ameliyathane dezenfeksiyonu, ilaç üretim alanı dezenfeksiyonu
Dezenfeksiyon.

Dezenfeksiyon hizmetleri kapsamında yürütmekte olduğumuz; İç ortam havası dezenfeksiyonu, havalandırma kanalı dezenfeksiyonu, gıda ileri işlem alanı dezenfeksiyonu, gıda üretim hattı dezenfeksiyonu, ameliyathane dezenfeksiyonu, ilaç üretim alanı dezenfeksiyonu faaliyetlerimiz ile sağladığımız faydanın önemi her geçen gün artmaktadır.

Geçmişte çevremizde çok fazla risk bulunmaz iken günümüzde risk oldukça yüksektir. Bu risklerin tek tek incelenerek uygulanan yöntemler ve hazırladığımız sistemler sayesinde oluşturduğumuz güvenli alanlar yüksek fayda sağlamaktadır.